پروژه مجتمع مسکونی فرهیختگان

ساختمان مسکونی فرهیختگان واقع در تهران، در محدوده غرب تهران قرار گرفته و با توجه به ارتفاع پروژه، استفاده از نمای سیمان شسته و همچنین  ورق آلومینیوم سالید در قسمت های زیر پنجره که به صورت باکس های تیره رنگ در طراحی در نظر گرفته شده است. مدول بندی ورق های آلومینیوم سالید بر اساس طرح معماری و حفظ تقارن و با در نظر گرفتن ابعاد ورق آلومینیومی طراحی شده است.

متراژ حدودی نمای ورق آلومینیوم سالید در حدود 8000 متر مربع می باشد.

موقعیت پروژه
تهران
متراژ نما
8000 مترمربع
سیستم نما
ورق آلومبنبوم سالید
Client
تعاونی مسکن توسعه ابنیه همت
Categories