پروژه ساختمان بانک صادرات اهواز

ساختمان اداری بانک صادرات اهواز واقع در اهواز، در محدوده شهری و در جنب رود کارون قرار گرفته و با توجه به ارتفاع پروژه، استفاده از نمای سرامیک خشک پرسلان و کرتین وال در نظر گرفته شده است. مدول بندی نمای کرتین وال و قسمت های سرامیک خشک به صورت متقارن در دو طرف برج طراحی شده است.

متراژ حدودی نمای کرتین وال در حدود 5000 متر مربع و نمای سرامیک خشک پرسلان در حودود 5500 متر مربع می باشد.

موقعیت پروژه
اهواز
متراژ نما
12000 مترمربع
سیستم نما
کرتین وال با سیستم فیس کپ-سرامبک خشک پرسلان با سیستم نمایان و کیل
Client
شرکت ساختمانی و مهندسی گوپله
Categories