مجتمع تجاری ونک مال

مجتمع تجاری ونک مال در محدوده مرکزی تهران واقع شده است. متریال های استفاده شده در نما پروژه نمای کرتین وال سیستم فیس کپ می باشد.

متراژ حدودی نمای کرتین وال 8000  متر مربع می باشد.

موقعیت پروژه
تهران
متراژ نما
8000 مترمربع
سیستم نما
کرتین وال سیستم فیس کپ
Client
شرکت نما آلومینیوم مهستان
Categories