پروژه بیمارستان سوختگی تهران

توضیحات :
بیمارستان سوانح و سوختگی همت در محدوده غرب تهران واقع شده است. متریال های استفاده شده در نما پروژه شامل سرامیک خشک پرسلان،نمای کرتین وال، ورق الومینیوم کامپوزیت و لوور الومینیومی می باشد. متراژ حدودی نمای کرتین وال 1200 متر مربع، ورق آلومینیوم کامپوزیت در حدود 3000 متر مربع، سرامیک خشک در حدود 7000 متر مربع و لوور آلومینیومی در حدود 4000 متر طول می باشد
اطلاعات پروژه :
مشتریشرکت ساختمانی و مهندسی گوپله
موقعیت پروژهتهران
سیستم نما14.000 مترمربع کرتین وال با سیستم فیس کپ-سرامبک خشک پرسلان با سیستم نمایان-لوور آلومینیومی-ورق آلومینیوم کامپوزیت