فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

توضیحات :
سالن جدید فرودگاه هاشمی نژاد مشهد ، واقع در جنب سالن اصلی مربوط به پرواز های داخلی احداث گریده است. در طراحی معماری این پروژه نماها به صورت خشک و با سیستم نمای کرتین وال در قسمت های شفاف (شیشه ای) و سرامیک خشک پرسلانی در قسمت های سالید در نظر کرفته شده است. متراژ حدودی نمای سرامیک پرسلان در حدود 3000 متر مربع و متراژ حدودی نمای کرتین وال در حدود 2500 متر مربع می باشد
اطلاعات پروژه :
مشتریشرکت وزان
موقعیت پروژهمشهد
سیستم نما5.500 مترمربع کرتین وال با سیستم فیس کپ-سرامبک خشک پرسلان با سیستم نمایان