ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد

توضیحات :
ساختمان وزات ارشاد واقع در میدان بهارستان از ساختمان های با سابقه در آن منطقه می باشد. با توجه به عمر ساختمان و کهولت نما از نظر بصری، ایجاذ پوسته دوم در قسمت اصلی نما و همچنین قسمت هایی در داخل مد نظر وزارت ارشاد گرفته شده است.طرح اصلی نما با استفاده از ورق های مشبک ظرح دار با تنوع رنگی در نما با توجه به المان های موجود در نظر گرفته شده است. ورق استفاده شده روی نما از جنس سالید آلومینیوم بوده و طرح اسلیمی روی آن با سیستم CNC به وجود آماده شده است. متراژ ورق اجرا شده در پروژه، در حدود 1300 متر مربع بوده که در قسمتت های مختلف ساختمان نصب و اجرا گردیده است
اطلاعات پروژه :
مشتریوزارت فرهنگ و ارشاد
موقعیت پروژهتهران
سیستم نما1.300 مترمربع ورق آلومینیوم سالید سی ان سی شده