ساختمان تجاری میدان اسبی

توضیحات :
 ساختمان تجاری میدان اسبی، واقع در میدان اسبی، در عظیمیه کرج می باشد. طرح پیچیده معماری و تاکید طراح در اجرای بودن تغییر در نما، باعث شد که روش هایی خاص در طراحی فاز دو و روش های اجرایی خاص و پیچیده اتخاذ شود تا طرح نهایی با هیچ تغییری نسبت به رندر اولیه اجرا گردد. متراژ حدودی نمای کرتین وال به صورت Add-on  و سیستم استیک در مجموع در حدود 2000 متر مربع می باشد.
اطلاعات پروژه :
مشتریجناب آقای مهندس روستایی
موقعیت پروژهالبرز
سیستم نما2.000 مترمربع نمای کرتین وال سیستم فیس کپ استیک-نمای کرتین وال سیستم فیس کپ Add-on