هدف اصلی هانا تحقق و اجرای صحیح طرحی معماران است...

مجتمع تجاری ونک مال

مجتمع تجاری عظیمیه

مجتمع تجاری ونک مال

طراحی نمای بانک صادرات

آشنایی با

شرکت حامیان نمای ایرانیان

  

با توجه به ترویج استفاده از نماهای صنعتی کرتین وال، سرامیک خشک، اسپایدار و ... در صنعت ساختمان ایران و کمبود منابع اطلاعاتی و مهندسی در مورد طراحی تخصصی این نوع از نما متناسب با اقلیم و کاربری ساختمان، شرکت مهندسین مشاور حامیان نمای ایرانیان HANA با رسالت طراحی حرفه ای این گونه از نماها و همکاری مهندسین معمار و طراح تاسیس گردید.
هدف اصلی این شرکت تحقق و اجرای صحیح طرح های معماران محترم می باشد.