پروژه ساختمان اداری-تجاری گرمدره

ساختمان تجاری-اداری واقع در گرمدره شمالی، در میدان اصلی این منطقه قرار گرفته و با وتجه به کاربری و اهمیت مکانی پروژه،  استفاده از نمای خشک با معماری شاخص در منطقه در در دستور کار معمارقرار گرفته است.

متریال های استفاده شده در نما، سرامیک خشک پرسلان، نمای کرتین وال، ورق آلومینیوم کامپوزیت و درب و پنجره آلومینیومی می باشد.

کاربری این ساختمان در طبقه همکف نمایشگاه خودرو و طبقات فوقانی ارادی در نظر گرفته شده است.

سرامیک خشک پرسلان

سرامیک انتخاب شده توسط معمار پروژه به رنگ خاکستری و در ابعاد 60*120 در نظر گرفته شده است. سیستم زیرسازی آلومینیومی، از نوع سیستم نمایان انتخاب شده است.

با توجه به رنگ انتخابی سرامیک ها، تمامی کلیپس ها به صورت رنگ کوره ای و همرنگ با سرامیک ها تهیه و نصب گردیده است. با توجه به سازه بتنی پروژه در تمامی پوتر طبقات با استفاده از بولت های مکانیکی از نوع HST3  پلیت کوبی شده و اتصالات شبکه فولادی زیرسازی به سازه اصلی متصل شده است. زیرسازی فولادی نما مطابق مدل سازی در نرم افزار SAP2000  و دفترچه محاسبات تدوین شده از مقاطع فولادی 5*50*100 و 3*40*80 در نظر گرفته شده است.

کرتین وال

در طراحی معماری قسمت های شفاف پوسته نما، سیستم کرتین وال در نظر گرفته شده است. مدول بندی انتخاب شده  ارتفاع 220 سانتی متر در عرض 180 سانتی متر می باشد و ساختار شیشه شامل دو جداره با دو لایه شیشه به ضخامت 6 میلیمتر در نظر گرفته شده است.سیستم انتخابی کرتین وال از نوع سیستم U-Channel در نظر گرفته شده است. در این سیستم ابتدا کل نما، پس از پلیت کوبی و اجرای براکت های فولادی، سپس پروفیل های آلومینیومی و نوار های درزگیر نصب و رگلاژ شده و در نهایت نصب شیشه و درزبندی نما با چسب سیلیکون مخصوص اجرا میگردد.

ورق آلومینیوم کامپوزیت

در قسمت های خطوط محیطی نما، و همچنین فلاشینگ های بام و دیواره داخلی بام، از ورق آلومینیوم کامپوزیت استفاده شده است. سیستم اجرای نمای ورق کامپوزیت از نوع سیستم فیکس می باشد. در این سیستم بر اساس مدول بندی معماری، شبکه فولادی اجرا شده و پس از برش و شیار زنی ورق ها و نصب و رگلاژ نهایی، مرحله آب بندی درز ما بین ورق ها اجرا می گردد و در نهایت پوست کنی ورق ها انجام می پذیرد.

متراژ حدودی نمای سرامیک پرسلان در حدود 1500متر مربع و متراژ حدودی نمای کرتین وال در حدود 800 متر مربع  و ورق آلومینیوم کامپوزیت در حدود 1500 متر مربع  و حدود 200 متر مربع درب و پنجره آلومینیومی ترمال بریک می باشد.

  در پایان عکس های تکمیلی از روند اجرا و مراحل تکمیل نما در مراحل مختلف عملیاتی، به نمایش گذاشته شده است.