پروژه فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

سالن جدید فرودگاه هاشمی نژاد مشهد ، واقع در جنب سالن اصلی مربوط به پرواز های داخلی احداث گریده است. در طراحی معماری این پروژه نماها به صورت خشک و با سیستم نمای کرتین وال در قسمت های شفاف (شیشه ای) و سرامیک خشک پرسلانی در قسمت های سالید  در نظر کرفته شده است.

سرامیک خشک پرسلان

سرامیک های خشک در دو رنگ طوسی و کرم روشن در ابعاد 120*60 در نظر گرفته شده است. سیستم اجرای سرامیک خشک با استفاده از سیستم Visible یا نمایان (کلیپسی) در نظر گرفته شده است. با توجه به رنگ انتخابی سرامیک ها، تمامی کلیپس ها به صورت رنگ کوره ای و همرنگ با سرامیک ها تهیه و نصب گردیده است. با توجه به سازه بتنی پروژه در تمامی پوتر طبقات با استفاده از بولت های مکانیکی از نوع HST3  پلیت کوبی شده و اتصالات شبکه فولادی زیرسازی به سازه اصلی متصل شده است. زیرسازی فولادی نما مطابق مدل سازی در نرم افزار SAP2000  و دفترچه محاسبات تدوین شده از مقاطع فولادی 5*50*100 و 3*40*80 در نظر گرفته شده است.

نمای کرتین وال

در طراحی معماری قسمت های شفاف پوسته نما، سیستم کرتین وال در نظر گرفته شده است. از لحاظ مدول بندی نمای کرتین وال، ایده اصلی انطباق با سالن کناری و ایجاد حس یکپارچگی با نمای سالن اصلی در نظر گرفته شده است. با توجه به مدول بندی انتخاب شده  (ارتفاع 210 سانتی متر در عرض 300 سانتی متر) و ساختار شیشه (شیشه دو جداره با سه لایه شیشه به ضخامت 6 میلیمتر) انتخاب سیستم کرتین وال با مغزی فولادی و پوسته آلومینیومی دو جزئی بهترین انتخاب برای نمای شیشه پروژه بوده است. در این سیستم ابتدا کل نما، به صورت شبکه مقاطع فولادی افقی و عمودی، با دقت زیاد اجرا میگردد و سپس پروفیل های آلومینیومی و نوار های درزگیر بر روی شبکه فولادی نصب و رگلاژ شده و در نهایت نصب شیشه و کاور کپ های روی نما نصب می گردد.

از چالش های پروژه در قسمت های نمای سرامیک، دقت بالای اجرای و رعایت دقیق فواصل و خطوط نمای سرامیک و سطوح گسترده یکپارچه می توان اشاره کرد. چالش اصلی پروژه در قسمت نمای کرتین وال میتوان در نظر گرفت. دلیل اصلی این موضوع، فاصله یک متری نمای کرتین وال از سازه اصلی ساختمان می باشد. در اکثر قسمت های نما باتوجه به مدول بندی بزرگ و وزن زیاد سیستم فولادی نما و  ابعاد شیشه ها، دستک های اتصال به سازه کرتین وال با مقاطع بسیار سنگین و با طرح های تقویت بسیار دقیق طراحی و اجرا گردیده است.

متراژ حدودی نمای سرامیک پرسلان در حدود 3000 متر مربع و متراژ حدودی نمای کرتین وال در حدود 2500 متر مربع می باشد.

  در پایان عکس های تکمیلی از روند اجرا و مراحل تکمیل نما در مراحل مختلف عملیاتی، به نمایش گذاشته شده است.