ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد

ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد

ساختمان وزارت ارشاد واقع در میدان بهارستان از ساختمان های با سابقه در آن منطقه می باشد. با توجه به عمر ساختمان و کهولت نما از نظر بصری، ایجاذ پوسته دوم در قسمت اصلی نما و همچنین قسمت هایی در داخل مد نظر وزارت ارشاد گرفته شده است.

طرح اصلی نما با استفاده از ورق های مشبک ظرح دار با تنوع رنگی در نما با توجه به المان های موجود در نظر گرفته شده است. ورق استفاده شده روی نما از جنس سالید آلومینیوم بوده و طرح اسلیمی روی آن با سیستم  CNC  به وجود آماده شده است.

ورق آلومینیوم سالید

مراحل اجرای نما، از مرحله ساپورت گیری از سازه اصلی و اجرای شاسی کشی فولادی متناسب با مدول بندی ورق شروع می شود.سیستم نصب ورق بعد از اجرای شبکه فولادی، با استفاده از پروفیل های آلومینیومی سیستم H&L  در نظر گرفته شده است و پس از اجرای مقاطع آلومینیومی، ورق های آماده شده آلومینیومی که با رنگ کوره ای و طرح مشبک تهیه شده اند، بر روی نما نصب و رگلاژ می گردند.

در قسمت هایی در داخل ساختمان وزارت ارشاد نیز از همین سیستم و طرح ورق ها، اجرا و نصب گردیده شده است. در قسمت های داخلی در فضایی همچون دیواره محیطی ال سی دی موجود در حیاط و ایجاد دیواره های کاذب به منظور ایجاد نظم بصری طراحی و اجرا گردید.

متراژ ورق  اجرا شده در پروژه، در حدود 1300 متر مربع بوده که در قسمتت های مختلف ساختمان نصب و اجرا گردیده است. 

در پایان عکس های تکمیلی از روند طراحی تا اجرا، در مراحل مختلف به نمایش گذاشته شده است.